Dioda warstwowa

W górę ………. EN

Są to diody germanowe z jakieś próbnej serii. Wyniki pomiarów wskazują, że są to diody warstwowe. Nie udało mi się znaleźć bliższych danych o tych elementach. W latach 80 miały trafić do utylizacji, czyszczono pokoje przed remontem. Ale udało się je uratować. Jest dość prawdopodobne, że wyprodukowała je PEWA. W podobnej obudowie znalazłem zdjęcia pierwszych diod krzemowych. Wszystkie eksponaty oznaczone są na deklu kolorami brązowym + zielonym, innych oznaczeń brak.