Flexaret IV

W 1933 w mieście Prerov w Czechosłowacji otwarto zakłady Optotechnica. Początkowo produkowały one powiększalniki i sprzęt ciemniowy. Pierwszy aparat fotograficzny wyprodukowano w 1939 roku (Flexette, na filmy zwojowe 6×6). W 1946 roku firma została znacjonalizowana i zmieniła nazwę na Meopta. Po upadku komunizmu zakład został został sprywatyzowany w 1992 roku.
Aparaty Flexaret produkowane były od 1948 r. do 1971 r. Były to aparaty na filmy zwojowe, przy czym dostępne były również adaptery umożliwiające stosowanie filmów małoobrazkowych. Były bardzo cenione i poszukiwane ze względu na parametry aparatu i duży format obrazu akceptowanego przez gazety i wydawnictwa. Obecnie najbardziej poszukiwanym jest Flexaret VI i to on osiąga najwyższe ceny na aukcjach.
Flexaret IV produkowany był w latach 1950 -57.
Jest to lustrzanka dwuobiektywowa na film zwojowy 60 mm, ostrość regulowana była dźwignią pod obiektywem i przesuwała maskownicę do której zamocowane były oba obiektywy.
Migawka typu SVS Prontor, 1-1/400 s oraz B, wbudowany samowyzwalacz.
Aparat miał licznik i możliwe było stosowanie filmów zwojowych o większej długości.
Możliwe było stosowanie adaptera na filmy 35mm
Przesuw filmu pokrętłem (w tym modelu nie było korbki do przesuwu)

Dane eksponatu
body s/n 30929611
Obiektywy: Meopta Belar 3,5 /80 s/n 20144236
i Meopta Anastigmat; 3/80 s/n 80343078
Aparat dostałem od Pawła kompletny, z niesprawną migawką i samowyzwalaczem. Ale wymagał tylko smarowania. Niestety jeszcze nie posiadam futerału i redukcji na film 35mm. Do zdjęć z futerałem dostałem aparat Mikołaja.

Więcej
http://www.camerapedia.org/wiki/Meopta
http://www.meopta.com/index.php?id=311
http://ebgy.free.fr/photo/flexaret.htm
http://photo.even.free.fr/col_app.php?type=meopta&title=Meopta
http://photo.even.free.fr/Photos/_ColApp/APP1073.php
http://www.tlr-cameras.com/Czech/
http://www.collection-appareils.fr/x/html/appareil-4174-Meopta_Flexaret%...

Foto1: 
Foto2: 
Opis2: 

Widok migawki po demontażu obiektywu.

Foto3: 
Foto4: 
Foto5: 
Foto6: 
Opis6: 

Aparat w futerale (eksponat Mikołaja)

Foto7: 
Opis7: 

Aparat wraz z zestawem filtrów w futerale (eksponat Mikołaja)

Foto8: 
Opis8: 

Fitry w oryginalnym futerale (eksponat Mikołaja)