Berlin i Poczdam

W górę …… EN

Zdjęcia w Berlinie i Poczdamie wykonałem osobiście.

Poczdam
Poczdam
Berlin
Berlin
Berlin, skrzynka hotelowa
Berlin
Berlin