Diody Zenera

W górę ………. EN

Na zdjęciu pokazano diody zenera produkowanych początkowo w TEWIE, a następnie w zakładzie w Toruniu  od najstarszego wykonania do produkowanych na przełomie lat 80 i 90.

Kolejno na zdjęciu pierwszym  pokazano w kolejności chronologicznej zenera małej mocy:

  1. BZ1
  2. BZ11
  3. BZP630
  4. ???????
  5. BZP683

Na zdjęciu drugim pokazano diodę zenera dużej mocy (1W) typu BZ2, później produkowane jako BZP620. W latach 80 zastąpiły je diody w obudowie CE39 typu BZP650, ale chwilowo takiej nie znalazłem. Są one łatwo dostępne, nawet je używałem, i powinienem ten brak uzupełnić.