Publikacje

Parę moich publikacji z zakresu:
- Jakości usług pocztowych
- Telekomunikacji.

Publikacje dostępne w sieci:
http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/art,20,tajemnice-skrzynk...
http://www.itl.waw.pl/prace-naukowe

Publikacje dostępne na portalu z następującej tematyki
Telekomunikacja
CARLS system nadzoru sieci abonenckiej 1993
Koncepcja utrzymania sieci abonenckich 1994.pdf
Aparatura do automatycznych badań sieci telefonicznych 1994.pdf
Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych_cz1.pdf
Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych_cz2.pdf
System oceny sieci telekomunikacyjnych AWP-IŁ.pdf
Ocena sprawności baterii akumulatorów_KST_2010.pdf
Jakość usług telekomunikacyjnych czynnikiem kreującym rozwój społeczeństwa informacyjnego.pdf
Maintenance of Lead-acid batteries Used in Telecom Systems __2015.pdf

Usługi pocztowe
Elektroniczne usługi pocztowe.pdf
Normalizacja w regulacjach powszechnych usług pocztowych.pdf
Przyszłośc normalizacji usług pocztowych w UE 2006.pdf
Dwudzieste spotkanie plenarne Komitetu Technicznego CENTC331.pdf
XXIII spotkanie plenarne Komitetu Technicznego CEN-TC331.pdf
24 posiedzenie plenarne CEN TC 331- Usługi pocztowe.pdf
Normy do badania jakości usług pocztowych_PKN.pdf
Prywatne skrzynki oddawcze – problemy sygnalizowane w Polsce i innych krajach UE 2008 .pdf
Kierunki rozwoju usług pocztowych i prac nad normami pocztowymi CEN TC331-2009_01.pdf
Systemy informatyczne i elektroniczne w nowoczesnych usługach.pdf
Narzędzia Regulatora do kontroli jakości usług pocztowych.pdf
Zastosowanie RFID do lokalizacji przesyłek pocztowych.pdf
Zmiany w metodzie badania terminowości przesyłek 2010.pdf
Normy w usługach pocztowych_1_2010.pdf
Normy w usługach pocztowych_2_2010.pdf
Zastosowanie norm pocztowych - ITL 2012